Acest site web este utilizat și organizat de LTJ Trademark. Această politică de confidențialitate se aplică evenimentului LTJ Trademark și descrie modul în care gestionăm informațiile personale și opțiunile disponibile pentru colectarea, utilizarea, accesul și modul de actualizare și corectare a informațiilor dumneavoastră personale. Informații suplimentare despre practicile noastre privind informațiile personale pot fi furnizate în notificările furnizate înainte sau în momentul colectării datelor.

Organizația noastră este înregistrată în Camera Avocaților în Brevete din România sub numărul de înregistrare 193/21.01.2019, și are sediul în București, România, str. Corneliu Popeia 36, ​​Sector 5.

Tipuri de date colectate

1.Date personale
Conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR), „date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de poziționare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, specifice fizice ale acestora. identitate, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială.

În timpul utilizării acestui site, vă oferim posibilitatea de a ne contacta. În aceste scopuri, vă putem cere să ne furnizați anumite informații care pot fi folosite pentru a vă contacta sau a vă identifica („Date cu caracter personal”). Datele personale pot include, dar nu se limitează la:

 • prenume si nume
 • prenumele și numele reprezentanților dumneavoastră legali,
 • detaliile persoanelor de contact ale companiei
 • adresa de email
 • numărul de mobil/fax
 • profesie/post

2. Utilizarea datelor
LTJ Trademark poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă trimite buletine informative, materiale de marketing sau promoționale, evenimente, publicații și servicii furnizate de LTJ Trademark și alte informații care ar putea fi de interes pentru dvs. Puteți renunța la primirea uneia sau a tuturor acestor comunicări de la noi, urmând instrucțiunile furnizate în orice e-mail pe care îl trimitem sau contactându-ne. De asemenea, putem folosi datele cu caracter personal furnizate pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră atunci când ne contactați prin Detaliile de contact furnizate de site-ul nostru web.
 • Pentru a efectua evaluări și formalități înainte de angajare, cum ar fi verificări ale conflictelor de interese etc.
 • Pentru a îndeplini sarcinile pe care ni le-au încredințat clienții
 • În scopul managementului relațiilor cu clienții
 • Pentru procese administrative sau operaționale interne
 • Pentru a furniza și întreține site-ul nostru web
 • Pentru a vă anunța cu privire la modificările aduse Serviciilor noastre
 • Pentru a oferi suport clienților
 • Pentru a colecta analize sau informații valoroase, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile și site-ul web
 • Pentru a monitoriza utilizarea site-ului nostru web
 • Pentru a detecta, preveni și aborda probleme tehnice

3.Păstrarea Datelor
LTJ Trademark va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile prevăzute în această Politică de confidențialitate. Vom păstra și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale (de exemplu, dacă ni se cere să păstrăm datele dumneavoastră pentru a ne conforma cu legile aplicabile), pentru a rezolva litigiile și pentru a aplica acordurile și politicile noastre legale.

4.Dezvăluirea datelor
În anumite circumstanțe, LTJ Trademark poate fi obligată să dezvăluie Datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau ca răspuns la solicitări valide din partea autorităților publice (de exemplu, o instanță sau o agenție guvernamentală). Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună-credință că o astfel de acțiune este necesară pentru:

 • Pentru a respecta o obligație legală
 • Pentru a proteja și a apăra drepturile sau proprietatea mărcii comerciale LTJ
 • Pentru a preveni sau a investiga posibile abateri în legătură cu site-ul web
 • Pentru a proteja siguranța personală a utilizatorilor site-ului web sau a publicului
 • Pentru a proteja împotriva răspunderii legale

5.Securitatea datelor
LTJ Trademark a implementat și menține măsuri de protecție fizice, administrative și tehnice concepute pentru a vă proteja informațiile personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. De asemenea, solicităm contractual furnizorilor noștri să protejeze astfel de informații împotriva accesului, utilizării și dezvăluirii neautorizate. Cu toate acestea, nu se poate garanta că Internetul este 100% sigur. Comunicațiile prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure decât dacă au fost criptate. Comunicările dvs. pot trece prin mai multe țări înainte de a fi livrate, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru orice acces neautorizat sau pierdere a informațiilor personale care este în afara controlului nostru.

6.Drepturile dumneavoastră de protecție a datelor
LTJ Trademark își propune să ia măsuri rezonabile pentru a vă permite să corectați, să modificați, să ștergeți sau să limitați utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ori de câte ori simțiți că este necesar, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact pentru a face modificările necesare.

Dacă doriți să fiți informat ce Date personale deținem despre dvs. și dacă doriți ca acestea să fie eliminate din sistemele noastre, vă rugăm să ne contactați.

GDPR recunoaște persoanelor vizate o serie de drepturi importante pe care vi se permite să le exercitați:

 • Dreptul la informare – art. 13 și 14 din GDPR – permite persoanelor vizate să cunoască, chiar din momentul în care se face colectarea, modul în care urmează să fie utilizate datele, cui vor fi dezvăluite sau transferate, care sunt drepturile persoanele vizate cu privire la datele prelucrate etc.
 • Dreptul de acces la date – art. 15 din GDPR. Vă permite să obțineți, de la LTJ Trademark, o confirmare dacă orice date cu caracter personal legate de dvs. sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, să obțineți accesul la datele respective și alte informații utile.
 • Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 din GDPR. Vă permite să obțineți de la LTJ Trademark ștergerea datelor cu caracter personal legate de dvs., fără nicio întârziere nejustificată. Cu toate acestea, există excepții de la această regulă, cum ar fi cazul în care datele sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, în scopuri statistice sau de arhivare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, sau pentru constatarea și apărarea unui drept în fața instanța.
 • Dreptul la modificarea datelor – art. 16 din GDPR. Vă permite să obțineți de la LTJ Trademark, fără nicio întârziere nejustificată, modificarea sau completarea oricăror date personale neclare legate de dumneavoastră.
 • Dreptul la limitarea datelor – art. 18 din GDPR.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 din GDPR. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date altui operator, fără obstacole. de la LTJ Trademark.
 • Dreptul la opozitie – art. 21 din GDPR. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri – art. 22 din GDPR, care poate produce efecte juridice care o privesc pe persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a depune reclamații la autoritatea de supraveghere competentă (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), http://www.dataprotection.ro/.
 • Drepturi în legătură cu luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri – Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau semnificative similare, este restricționată, cu excepția faptului că există un motiv pentru acest tip de prelucrare care ridică restricția, dar nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru profilarea și luarea deciziilor.

7.Confidențialitatea copiilor
Site-ul nostru web nu se adresează nimănui sub vârsta de 18 ani („Copii”). Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și știți că copiii dumneavoastră ne-au furnizat date cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Dacă aflăm că am colectat date cu caracter personal de la copii fără verificarea consimțământului părinților, luăm măsuri pentru a elimina acele informații de pe serverele noastre.

8.Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Putem actualiza Politica noastră de confidențialitate din când în când. Vă vom anunța cu privire la orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină. Vă vom anunța pe site-ul nostru „data intrării în vigoare” în partea de sus a Politicii de confidențialitate. Sunteți sfătuit să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru orice modificări. Modificările aduse acestei Politici de confidențialitate sunt efective atunci când sunt postate pe această pagină.

9.Contactați-ne
Dacă aveți întrebări despre această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați pe email: office@ltj.ro