Un brevet dă proprietarului unei invenții dreptul de a împiedica pe alții să o folosească pentru o perioadă de timp, în general maximum douăzeci de ani. În schimb, persoana care solicită brevetul trebuie să furnizeze detalii complete despre invenție și să permită ca acestea să fie publicate de către Oficiul de brevete. Un brevet poate fi folosit pentru a vă oferi un avantaj competitiv în timp ce exploați singur invenția sau poate oferi o bază legală pentru a acorda licență altcuiva pentru a utiliza invenția.

Obțineți un avantaj competitiv în timp ce vă exploateți invenția.

Echipa LTJ Trademark asigură o procesare eficientă și rapidă de la depunere cererii de acordare a brevetului până la plata anuităților. Ajutăm clienții să protejeze tehnologiile noi. Ne concentrăm asupra aspectelor practice orientate către obiectivele comerciale ale clienților noștri, astfel încât aceștia să poată maximiza protecția, să construiască active, să protejeze piețele și să dezvolte fluxuri de venituri pentru titularii de brevete, investitorii acestora, licențiații și partenerii de afaceri.

Our Patent Services:

Need help with any legal issues?

Căutări din stadiul tehnicii

Acțiuni și modificări la Oficiu

Cereri de brevet

Aplicarea brevetelor

Plata taxelor și anuităților

Cereri în temeiul Tratatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor

Cereri de protecție provizorie

Redactarea acordurilor de confidențialitate

Validarea brevetului european